NoSwing

NoSwing

NoSwing är utvecklat för att möta industrins säkerhets- och effektiviseringsbehov.

NoSwing givaren kan användas i alla stationära vaijertraversar.

NoSwing:

  • ger märkbart snabbare lyft, produktiviteten höjs
  • minskar väsentligt riskfaktorer, arbetsplatsolyckor undviks
  • minskar slitaget på vajrarna, inbesparing på service- och reparationskostnader

NoSwing är lätt att använda, driftsäker och hållbar. NoSwing har låga ibruktagnings-, service- och underhållskostnader.