EMC testet; GODKÄNT!

EMC testet; GODKÄNT!

EMC-testet är utfört och NoSwing är nu GODKÄND!