Välkommen till NoSwing

För bättre säkerhet, mindre slitage och högre produktivitet!

De bästa ideérna föds ur ett verkligt behov. När en travers körs horisontellt uppstår gungningar. NoSwing löser detta problem genom att ständigt justera traversens frekvensomvandlare

Trygg lösning

NoSwing är en lösning som ger större säkerhet. Noggranheten och säkerheten i lyften minskar olyckor orsakade av materialfel. Genom att eliminera gungningar minskas risken för personskador väsentligt.

Höjer produktiviteten

Effektiviteten höjs vid upprebade lyft. Vaijrarna nöts långsammare och håller längre. Detta medför besparingar i underhåll och reparationer.