Tervetuloa sivustolle NoSwing

Parantaa turvallisuutta, kestävyyttä ja tuottavuutta!

Parhaimmat ideat syntyvät todellisesta tarpeesta. Nostettavien kuormien heiluminen syntyy, kun kuormat siirretään vaakasuunnassa. NoSwing ratkaisee ongelman säätämällä jatkuvasti nosturin taajuusmuuntajia NoSwing-anturin antamien arvojen perusteella.

Turvallinen ratkaisu

NoSwing on turvallisuutta edistävä ratkaisu. Nostojen tarkkuus ja varmuus vähentävät ja ennaltaehkäisevät materiaalivahinkoja. Heiluriliikettä poistamalla vähennetään huomattavasti henkilövahinkojen syntyä.

Tuotantoa edistävä

Toistuvien nostojen tehokkuus paranee. Köysinosturin nostoköydet kuluvat hitaammin ja kestävät pidempään. Saadaan aikaan säästöjä huolto- ja ylläpitokustannuksissa.